Waar mensen zich samen verantwoordelijk voelen voor groen in de buurt, groeit het contact met elkaar en leren buren elkaar kennen.

Een tuin is een aanval – De Groene Amsterdammer, mei 2020

Steeds meer mensen zijn zich bewust van de noodzaak van klimaatadaptatie.
Hittestress, extreme regenbuien, langdurige droogte…
Informatie over wat je kunt doen is overal te vinden.

Maar waar begin je als bewoner, ondernemer of projectontwikkelaar?


Natasja – Groene Manieren:
brengt beleid in de praktijk
zorgt voor de juiste informatie, op het juiste moment, op de juiste plek
gaat met belanghebbenden aan de slag: groen doen we samen
zorgt voor duurzame verandering

Ik werk graag met jou samen!

Mail me: natasja@groenemanieren.nl

Bellen mag ook: 06-28666915