Tag: groene stad

Groentje van de maand: Groene Bouwhekken

Het wiel zelf uitvinden qua groener leven is helemaal niet nodig: er zijn zoveel mensen bezig met mooie groene initiatieven! Heel inspirerend en ik leer graag van hen. Daarom vind je op groenemanieren.nl elke maand een interview met een groen doener én zet ik elke maand een persoon, organisatie of website in de spotlights onder de titel ‘Groentje van de maand’.

En? Wie is dit keer het ‘Groentje van de maand’?
Onderweg naar een event van Milieudefensie, kwamen mijn vriend Gerbrand en ik uit aan de achterkant van Utrecht Centraal. Voor de mensen die daar niet vaak komen: op het Jaarbeursplein wordt nog druk gebouwd. Het is een grote bouwput, met kranen, bouwvakkers, bouwmateriaal én bouwhekken. En dat zijn niet zomaar bouwhekken, maar groene bouwhekken! Aan de hekken hangen houten plantenbakken goed gevuld met mooie planten. En op de bakken staat een gedicht, geschreven door het stadsdichtersgilde.

Bouwhekken vergroenen?!
Ja! Zo’n tof idee! De groene bouwhekken moeten het stationsgebied leefbaarder maken. Dat doen de plantenbakken in elk geval voor de vlinders, de bijtjes en andere insecten. De Koninklijke Ginkel Groep heeft de bakken gevuld en ervoor gezorgd dat er een mix van winterharde planten, bloeiende planten en bessen in zit. En natuurlijk hebben ze daarbij rekening gehouden met de locatie van de bakken en de hoeveelheid zonlicht die daar beschikbaar is. De hekken blijven zo’n twee jaar staan en zijn te vinden parallel aan het fietspad en de trambaan en een deel staat voor restaurant Zeyn. In totaal staan er 50 hekken met een totale lengte van ruim 100 meter. Dat is een mooi stukje extra stadsgroen!

De aangeklede bouwhekken moeten er ook voor zorgen dat mensen minder overlast van de bouwwerkzaamheden ervaren. Ik werd er in elk geval instant blij van toen ik de hekken zag. Elke stad kan meer groen gebruiken en door met andere ogen naar een stedelijk gebied te kijken, blijkt daar ineens nog veel meer ruimte voor te zijn dan alleen in parken, borders en bermen. En natuurlijk doen de hekken ook nog datgene waarvoor hekken bedoeld zijn: ze beschermen de bouwplaats.

Wie bedacht dit goede groene idee?
Groenebouwhekken.nl is een initiatief van Green Business Club Utrecht Centraal, de Plantenfabriek en CU2030. Met dit project willen ze niet alleen bouwplaatsen vergroenen, maar het biedt ook kansen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het maken van de hekken en het onderhoud ervan wordt gedaan door sociale werkplaatsen en ondernemingen. Dit mooie initiatief is dus groen én sociaal!

Meer weten? Op Groenebouwhekken.nl (uiteraard ;)) vind je alle info!

Groen doeners: een schoon Den Haag met het 100-100-100-project

Oh oh Den Haag! Den Haag wil niet alleen die mooie stad achter de duinen zijn, maar ook graag die schone en duurzame stad. In samenwerking met stichting Duurzaam Den Haag werken ze daar hard aan. Ik sprak Charlotte Bos, Communicatie en Projectleider bij deze stichting, over een recent project, gericht op een afvalvrij leven.

In Den Haag produceren de 500.000 bewoners elke dag ongeveer 600 ton afval. Dat is ruim 1 kilo per persoon en er zijn maar liefst 75 vuilniswagens nodig om dat te vervoeren. Geen wonder dat de gemeente deze hoeveelheid graag wil verminderen, want al dat afval moet ingezameld, afgevoerd en op een verantwoorde wijze verwerkt worden om de stad schoon te houden. Dat kost geld én energie. Met het 100-100-100-project, dat inmiddels in 100 gemeenten is uitgevoerd, kan een gemeente aan de slag om bewoners te stimuleren minder afval te produceren. Charlotte vertelt dat naast dit concrete doel van 100% afvalvrij er nog een ander gewenst resultaat was: het verhogen van de bewustwording onder een grote groep mensen dat afval een grondstof is. Dat heel veel soorten afval recyclebaar zijn, wanneer je deze op de juiste manier inzamelt.

Charlotte Bos van Duurzaam Den Haag.

Zoveel mogelijk mensen bereiken
Duurzaam Den Haag is geen stichting die met een wijzend vingertje wil laten zien ‘hoe het allemaal moet’. Nee, zij werken binnen een aantal thema’s en de daarbij behorende projecten samen met de bewoners om duurzame doelen te bereiken. Co-creatie noemen ze dit: initiatieven van bewoners aanmoedigen en ondersteunen. Met als doel om via de bewoners een olievlek te creëren: mensen praten over de initiatieven met anderen, die hopelijk ook weer geïnspireerd raken. Om deze olievlekbenadering te versterken, werd de werving van de deelnemers daarop aangepast. Natuurlijk werd er op de normale manier aandacht gevraagd voor de 100-100-100-challenge, met posters in de stad en een online campagne. Maar om er zeker van te zijn dat inwoners uit alle stadsdelen mee zouden doen, is Duurzaam Den Haag op zoek gegaan naar ambassadeurs. Deze enthousiaste wijkbewoners werden extra betrokken bij de campagne en gestimuleerd om mensen in hun wijk te werven. En met succes! Uit alle stadsdelen deden mensen mee: jongeren, ouderen, mensen in portiekwoningen of flats, grote gezinnen of juist eenpersoonshuishoudens; de groep was zeer divers.

Inspiratie
In het 100-100-100-project wordt ernaar gestreefd om minimaal 100 huishoudens te stimuleren om in 100 dagen naar een 100% afvalvrij leven toe te werken. In Den Haag deden er zelfs 220 huishoudens mee en daardoor gingen honderden Hagenaars aan de slag met het verminderen van hun huishoudelijk afval. Via een online platform kregen zij informatie over afval en afvalscheiding, konden ze zich aanmelden voor workshops en bijeenkomsten en hielden ze gemakkelijk contact met elkaar. Dit stimuleerde hen om tips uit te wisselen, ervaringen te delen en elkaar vragen te stellen. Met zo’n aanpak stimuleer en inspireer je mensen. Voor Charlotte was dit ook het mooiste resultaat van de actie: het enthousiasme van de deelnemers en hoe zij hun enthousiasme deelden, juist ook met mensen die niet aan het project deelnamen. En deze manier van werken sluit perfect aan op de manier waarop Duurzaam Den Haag al haar projecten aanpakt: door focus te creëren, krijg je impact en bereik je de massa waardoor je projecten en de resultaten daarvan kunt opschalen.

En? Wat is er na 100 dagen bereikt?
Het is natuurlijk hartstikke fijn om mensen enthousiast te maken over het verminderen van afval, maar wat zijn de concrete resultaten van de actie? Na 100 dagen is er een eindmeting ingevuld en iedereen heeft daarin aangegeven door te gaan met afval scheiden en verminderen. De huishoudens hebben gemiddeld 20% minder afval geproduceerd. Natuurlijk zit er veel variatie in de deelnemers onderling. Zo was er een dame die al niet meer dan 400 gram restafval per week had, maar die heel graag 100% afvalvrij wilde worden. En er waren huishoudens die van 10 kilo restafval naar 2 kilo zijn gegaan. Het belangrijkste resultaat is dat al deze huishoudens doorgaan met de gedragsverandering die ze ingezet hebben: minder afval in huis halen en blijvend afval scheiden. En daarmee is het doel dat de gemeente Den Haag in haar Huishoudelijk Afvalplan heeft vastgelegd (in plaats van 15% huishoudelijk afval scheiden, 35% afval scheiden) weer een stukje dichterbij. Oh, oh Den Haag, iets schonere stad achter de duinen 🙂

Alle tips die de deelnemers met elkaar gedeeld hebben zijn trouwens nog te vinden op het platform http://denhaag.100-100-100.nl/. Voor een flinke portie inspiratie op afvalvrij gebied zit je daar goed!